Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), 29.05.2007 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde yedi fakülte, iki enstitü, iki yüksekokul ve altı meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

    MŞÜ, topluma ve yaklaşık 9000 öğrencisine, 580 akademik ve 391 idari personeli ile 166 derslik, 24 laboratuvar ve toplantı salonunda; merkezi laboratuvarları ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet vermektedir.

   Öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten, geliştiren, yorumlayan, eleştirel düşünme becerisine sahip ve toplumsal değerleriyle barışık, şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeyi ilke edinen Muş Alparslan Üniversitesi, külliyesinin bu amaca tam anlamıyla hizmet etmesi için gerekli altyapı çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir.