Dersliklerimiz

 

Üniversitemiz bünyesinde on fakülte, iki enstitü ve altı meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
MŞÜ 10.000 öğrencisi, 260’ı öğretim üyesinden oluşan 642 akademik, 402 idari personeli ile 192 derslik, 24 laboratuvar, 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve 6 toplantı salonunda Muş’a ve bölgeye hizmet vermektedir.
MŞÜ, akademide geliştirilen, üretilen ve araştırma faaliyetleri sonucu elde edilen bilgilerin kamuoyu ve ilgili paydaş kurumlarla paylaşılmasına aracılık eden şu 13 uygulama ve araştırma merkezini bünyesinde bulundurmaktadır:
 • Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gerçek bir üniversitenin araştırma faaliyetleri, bilgi üretip insanlığın hizmetine sunma, paydaşlarına danışmanlık ve öğrencilerine öğretim vermenin yanı sıra sosyal etkinlikler yoluyla da işlevsellik kazanabileceğinin bilincinde olan Muş Alparslan Üniversitesi, bu anlayışla külliyesinde birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
Akademik yıl boyunca tarihten sağlık bilimlerine, İslami ilimlerden sosyolojiye, güzel sanatlardan spor bilimlerine çeşitli alanlarda sayısız konferansın, seminerin, panelin, sempozyumun ve söyleşinin düzenlendiği üniversitemizde, öğrenci topluluklarımız da sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle külliyemizdeki hayata renk katmaktadır. Etkin öğrenci topluluklarımız şunlardır:
Külliyemizdeki akademik birimlerimizde yer alan salonların yanı sıra Kongre ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu, Kütüphane, Spor Tesisleri ve Çarşı Merkezimiz de yıl boyunca çeşitli etkinlikler için kullanılmaktadır. Fiziksel mekanlarımız öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın her tür akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliğine cevap verecek kapasitede ve donanımdadır.
Öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten, geliştiren, yorumlayan, eleştirel düşünme becerisine sahip ve toplumsal değerleriyle barışık, şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeyi ilke edinen Muş Alparslan Üniversitesi, külliyesinin bu amaca tam anlamıyla hizmet etmesi için gerekli altyapı çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir.

Comments are closed