Dersliklerimiz

 

Üniversitemiz bünyesinde yedi fakülte, iki enstitü, iki yüksekokul ve altı meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ENSTİTÜLER
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bulanık MYO.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri MYO.
Fen Bilimleri Enstitüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Bilimler MYO.
İletişim Fakültesi
Malazgirt MYO.
İslami İlimler Fakültesi
Teknik Bilimler MYO.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Varto MYO.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
MŞÜ, topluma ve 8.760 öğrencisine, 18’i profesör, 17’si doçent, 150’si doktor öğretim üyesi, 217’si araştırma görevlisi, 174’ü öğretim görevlisi olan 576 akademik ve 391 idari personeli ile 166 derslik, 24 laboratuvar ve toplantı salonunda; merkezi laboratuvarları ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet vermektedir.
MŞÜ, akademide geliştirilen, üretilen ve araştırma faaliyetleri sonucu elde edilen bilgilerin kamuoyu ve ilgili paydaş kurumlarla paylaşılmasına aracılık eden şu 13 uygulama ve araştırma merkezini bünyesinde bulundurmaktadır:
 • Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gerçek bir üniversitenin araştırma faaliyetleri, bilgi üretip insanlığın hizmetine sunma, paydaşlarına danışmanlık ve öğrencilerine öğretim vermenin yanı sıra sosyal etkinlikler yoluyla da işlevsellik kazanabileceğinin bilincinde olan Muş Alparslan Üniversitesi, bu anlayışla külliyesinde birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
Akademik yıl boyunca tarihten sağlık bilimlerine, İslami ilimlerden sosyolojiye, güzel sanatlardan spor bilimlerine çeşitli alanlarda sayısız konferansın, seminerin, panelin, sempozyumun ve söyleşinin düzenlendiği üniversitemizde, öğrenci topluluklarımız da sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle külliyemizdeki hayata renk katmaktadır. Etkin öğrenci topluluklarımız şunlardır:
Külliyemizdeki akademik birimlerimizde yer alan salonların yanı sıra Kongre ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu, Kütüphane, Spor Tesisleri ve Çarşı Merkezimiz de yıl boyunca çeşitli etkinlikler için kullanılmaktadır. Fiziksel mekanlarımız öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın her tür akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliğine cevap verecek kapasitede ve donanımdadır.
Öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten, geliştiren, yorumlayan, eleştirel düşünme becerisine sahip ve toplumsal değerleriyle barışık, şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeyi ilke edinen Muş Alparslan Üniversitesi, külliyesinin bu amaca tam anlamıyla hizmet etmesi için gerekli altyapı çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir.

Comments are closed