Diğer Birimler

Rektörlük Binası
Akademik ve idari kadrosu, öğrencileri, değerli Muşlular ve bütün paydaşlarıyla bir bütün olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede başarılı bir müessese olma hedefiyle gelişimini sürdüren Muş Alparslan Üniversitesi, kurumsal kimliğini güçlü şekilde yansıtan bir rektörlük binasına sahiptir.
Rektörlük makamı, rektör yardımcılarımızın ve genel sekreterimizin makam odalarının bulunduğu rektörlük binasında, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Personel Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da hizmet vermektedir.
Rektörlük Ek Hizmet Binası
Personeline ve öğrencilerine yüksek standartlarda hizmet vermeyi ilke edinen üniversitemizin idari ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan idari birimlerimizin bir kısmı da daha önce Rektörlük binası olarak hizmet veren Rektörlük Ek Hizmet Binasında bulunmaktadır.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunun da bulunduğu Rektörlük Ek Hizmet Binasında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı hizmet vermektedir.
Merkezi Araştırma Laboratuvarları
Akademik personele ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerimize hizmet veren laboratuvarlarımızda yapı malzemeleri analizi, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik alanlarında hem araştırma hem de analizler yapılmaktadır.
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yönetilen laboratuvarlarımız, akademisyenleri BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB vb. alanlarda projeler yapmaları hususunda teşvik etmenin yanı sıra bölgemizde faaliyet gösteren ve laboratuvar ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlıyor.
Sanayi kuruluşları ve diğer üniversiteler ile disiplinler arası bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak için çalışmalar yürütülen laboratuvarlarımız, bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar üreterek bilim literatürüne katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen bilimsel içerikli etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda temsil edilmesini de sağlamayı hedefliyor.
Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamları sağlayan laboratuvarlarımızda araştırma ve analiz merkezlerinden oluşan bir birim oluşturmak ve bu birimin çatısı altında bireysel olarak ulaşılması zor olan alet, cihaz ve kimyasal malzemeleri araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmak amaçlanıyor.
Merkezi Laboratuvarlarımızın nihai misyonu ise nitelikli personeli, altyapısı ve olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, Türkiye’nin ender laboratuvarından biri olmaktır.
Laboratuvarımızdaki Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) cihazı kimyasal karışımları ayırmada ve bileşenleri moleküler düzeyde tanımlamada kullanılırken, HPLC cihazı ise analitik ayırma teknikleri amacıyla en yaygın kullanılan cihazdır.
Duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasında kullanılabilen cihazlar arasında Real Time PCR cihazından da floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı DNA’nın belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi için yararlanılabilmektedir. Görüntüleme cihazı sayesinde dokudaki spesifik bir proteini analiz etmeyi sağlayan moleküler bir biyoloji tekniği sayesinde dokuda bulunan bir proteinin varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonların karşılaştırılması gibi araştırmalar yapılabiliyor.
Merkezi Laboratuvar bünyesinde hizmet veren yapı malzemeleri analizi kısmında ise Agrega, Beton, Karot, Demir Çekme Presi, Parke-Bordür Pres deneyleri, zemin mekaniği, sıcak asfalt bütüm yüzdesini belirlemeye yarayan ABA cihazı, asfalt bütüm çökelmesini test eden pernatasyon cihazları bulunuyor.
Minik Laleler Kreş ve Anaokulu
Minik Laleler Kreş ve Anaokulu (MİLA), Muş Alparslan Üniversitesinin bilimsel gücünün, kaynaklarının ve vizyoner yapısının şekillendirdiği altyapısı ve profesyonel kadrosu ile kişisel özelliklerini keşfetmeye açık, eleştirel düşünebilen, toplumuna, ülkesine ve Dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştiren, Muş’un en “özel” okul öncesi eğitim kurumudur.
Telefon: 0 (436) 249 49 49 Dâhili: 2149 Cep: 0 (544) 556 57 48
Web sayfası: http://mila.alparslan.edu.tr
e-posta: mila@alparslan.edu.tr
Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi
  • 08:00 – 17:30 saatleri arasında tam gün hizmet
  • 36 ay ve 72 ay yaş grubu evlatlarımız için şehir merkezinden servis hizmeti
  • 18 ay – 36 ay yaş grubu 10 öğrenci; 36 ay – 48 ay yaş grubu 15 öğrenci, 48 ay – 60 ay yaş grubu 20 öğrenci, 60 ay – 72 ay yaş grubu 20 öğrenci olmak üzere toplam 65 öğrenci ile sınırlandırılmış kontenjan
  • Çağdaş okul öncesi eğitim kurumu standartlarına uygun mimari özelliklere sahip eğitim ortamları
  • Öğretim üyeleri, dört yıllık Okul öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi bölümü mezunu eğitimcilerden oluşan profesyonel eğitimci kadrosu
  • Gelişimsel değerlendirme ve portfolyo, drama, oyun terapisi, müzik ve spor etkinlikleri, yabancı dil öğretimi, değerler eğitimi, STEM eğitimi, el sanatları ve görsel sanatlar etkinlikleri, anne-baba eğitimi, beslenme ve sağlık gibi eğitimlerle zengin bir müfredat
  • Muş Alparslan Üniversitesinin Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi alanında uzman öğretim elemanı kadrosunun danışmanlık desteği
  • Sağlık personeli, aşçı, psikolog, diyetisyen, yardımcı personel gibi uzmanlardan oluşan deneyimli bir destek ekibi

 

Lojmanlar
Külliyemizde akademik ve idari personelimizin aileleriyle birlikte kaldığı 114 konut mevcuttur. Hâlihazırda inşaatları süren brüt 165 (3+1) ve 97 (1+1) metrekare ebatlarındaki 80 yeni lojmanın tamamlanmasıyla beraber, toplam 194 lojmanımız hizmete sunulmuş olacaktır.

 

Sultan Muhammed Alparslan Cami
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bin 70 metrekare alan üzerine inşa edilmiş Sultan Muhammed Alparslan Cami, Selçuklu mimari anlayışını yansıtan çizgilere sahip olup yaklaşık 5 bin kişiye hizmetvermektedir. İçindeetkinlik salonları, oyun alanları ve zengin içerikli bir kütüphane bulunan Sultan Muhammed Alparslan Cami, aynı zamanda İslami İlimler Fakültesi öğrencilerimizeuygulama yapma fırsatı sunuyor.

 

Hobi Bahçeleri
Muş Alparslan Üniversitesi akademik ve idari personelinin, ailelerinin ve misafirlerinin külliyemizde daha kaliteli ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan hobi bahçelerimizde uygun koşullarda organik bitki yetiştiriciliğine imkân sağlanmaktadır.
Bitki yetiştiriciliği için gerekli sulama altyapısına sahip toplam 106 parselin bulunduğu hobi bahçelerimiz, talep eden akademik ve idari personelimize iki yıllığına kiralanmaktadır.

Comments are closed